=

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het cookiebeleid van NVM Taxateurs Haaglanden.

Kiest u voor een bureauwaardering?

In enkele gevallen is een volledig taxatierapport helemaal niet nodig. U kunt dan volstaan met een zogenaamde bureauwaardering. Je zou een bureauwaardering nog het beste kunnen omschrijven als een taxatie op afstand. En dat is ook meteen het grootste nadeel ervan: omdat de taxateur niet ter plaatse is geweest is er sprake van een grotere schattingsonzekerheid met betrekking tot de vast te stellen marktwaarde. Feitelijk is het niet meer dan het onderschrijven van een modelwaarde. Er wordt op basis van verzamelde gegevens en analyses een waardebepaling afgegeven. Bij de modelmatige waardebepaling wordt de waarde van woningen bepaald door middel van een vergelijkingsmethode.

Groot voordeel is natuurlijk het kostenaspect: omdat er geen inspectie plaats hoeft te vinden kan de bureauwaardering tegen een lager tarief worden opgesteld dan een volledig taxatierapport. Maar, let op: het kan zijn dat de schattingsonzekerheid zo groot wordt dat de taxateur geen bureauwaardering kan en/of mag opstellen.

Een bureauwaardering stellen wij voor u op voor het tarief van € 195,-.

Een bureauwaardering aanvragen doet u eenvoudig op onze website met het formulier. Er worden een paar vragen over u gesteld en over de woning. Maar houdt u er rekening mee dat niet alle woningen in aanmerking komen voor een bureauwaardering. Wij adviseren u met uw hypotheeknemer en hypotheekadviseur te overleggen. Zij kennen de grenzen waarbinnen een bureauwaardering geaccepteerd wordt.

Het NRVT, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, heeft een -niet limitatieve- lijst met uitvalcriteria gepubliceerd. Deze criteria kunt u hier downloaden. Hebt u vragen over de bureauwaardering? Mail ons, de backoffice. Wij nemen graag de tijd om u één en ander inzichtelijk te maken.

 De kosten van NWWI als procesbegeleider zullen wij u doorberekenen. Deze zijn € 44,95