=

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het cookiebeleid van NVM Taxateurs Haaglanden.

Ik heb toch geen aankoopmakelaar nodig?

Het werk van de taxateur en de aankoopmakelaar lijkt heel sterk op elkaar en overlapt elkaar deels. Ook de taxateur, die u inschakelt, beoordeelt een woning op juridische aspecten zoals van zakelijke rechten, erfdienstbaarheden en Aankoopmakelaareigendomssituatie. Ook financiĆ«le zaken worden beoordeeld. Zoals de solvabiliteit van de Vereniging van Eigenaars en zakelijke lasten. Ruimtelijke aspecten zoals het bestemmingsplan, bodeminformatie, verontreinigingen en een mogelijk beschermde status uit hoofde van de erfgoedwet of gemeentelijke monumentenverordening worden beoordeeld. Natuurlijk kijkt de taxateur ook naar de mate van luxe en doelmatigheid, de ligging en de courantheid van een woning. WaardebeĆÆnvloedende aspecten worden geanalyseerd en middels een goed vergelijk met verschillende referenties wordt de marktwaarde bepaald.

Wat de taxateur niet hoeft te doen is een onderhandelstrategie bepalen om een woning ook daadwerkelijk aan te kopen of daarover, zoals een aankoopmakelaar doet, advies geven. Daarnaast is het zo dat de taxateur in zijn taxatierapport naast de marktwaarde een uitgebreide rapportage levert van alle onderzochte aspecten. De rapportage lezen en begrijpen is vervolgens aan de opdrachtgever. En hier blijkt dan meteen dat een taxateur een aankoopmakelaar niet kan vervangen. Het is namelijk niet eenvoudig om alle gerapporteerde gegevens op een juiste wijze te interpreteren.

Een taxateur geeft slechts een waardeoordeel, geen kwaliteitsoordeel. Daarom is het verstandig dat u, als koper van een woning, een aankoopmakelaar inschakelt. U wilt namelijk graag advies met betrekking tot alle data en gegevens. Een aankoopmakelaar zal u dat geven, helaas niet de taxateur.