=

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het cookiebeleid van NVM Taxateurs Haaglanden.

Een taxatierapport laat je opstellen door NVM Taxateurs Haaglanden.
Een taxatierapport laat je opstellen door NVM Taxateurs Haaglanden.

Welke stukken heeft de taxateur nodig?

Om een idee te geven welke stukken u ten behoeve van de taxatie aan ons ter beschikking stelt geven wij hier een korte lijst

  • een kopie van uw legitimatie en die van uw partner
  • het eigendomsbewijs
  • akte uitgifte in erfpacht
  • de splitsingsakte
  • stukken VvE, waaronder de laatste balans, begroting, notulen en meer jaren onderhoudsplan
  • uittreksel Kamer van Koophandel inschrijving VvE 
  • verbouwingsspecificatie, indien u een verbouwing wil financieren

Een vrijwel complete lijst van de benodigde stukken hebben wij als checklist hier beschikbaar. De taxateur verwacht deze stukken vóór de schouw per mail in PDF formaat te ontvangen. Wanneer u thuis geen documenten in PDF kunt scannen, kunt u waarschijnlijk bij een bibliotheek of printshop terecht.

 

Kan ik ook voor en na verbouwing laten taxeren via deze web-service?

Ja, dat kan. Bij het verstrekken van de opdracht wordt u de mogelijkheid geboden naast de marktwaarde ook de waarde van het object na verbouwing te laten taxeren. Bij het versterken van die opdracht wordt u geattendeerd op het formulier verbouwingsspecificatie. Deze dient u VOOR de schouw aan de taxateur beschikbaar te stellen. Mocht tijdens de schouw de taxateur niet over de verbouwingsspecificatie beschikken dan zal de taxateur slechts de aangetroffen situatie taxeren, ofwel de marktwaarde in huidige staat bepalen. Een toelichting op de verbouwingsspecificatie is hier te vinden. Toeslag voor de 2e marktwaarde in uw taxatierapport is € 180,- . 

 

Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

Het is niet aan ons, taxateurs, om u hierover te adviseren. Om het nog scherper te stellen, wij mogen wettelijk gezien geen adviezen geven ten aanzien van financieringen. Daarom verwijzen wij u graag door naar een onafhankelijk hypotheekadviseur, of beter: uw onafhankelijk hypotheekadviseur. Hij of zij kan u zeer goed uitleggen wat Nationale Hypotheek Garantie (ook wel NHG) inhoud en of zo een hypotheek garantie voor u interessant, nuttig of zelfs noodzakelijk is.

Wel geven wij u een paar links naar sites die meer informatie geven:

Rijksoverheid                                                     

 

Kan ik ook commercieel vastgoed laten taxeren via deze webservice?

Nee, helaas is deze web-service uitsluitend bedoelt voor bestaande woonhuizen die niet zijn verhuurd en niet commercieel (in welke vorm dan ook) worden geëxploiteerd. 

Echter woningen die verhuurd zijn kunnen door taxateurs die bij ons aangesloten zijn getaxeerd worden. De taxateurs zullen dat buiten ons om, rechtstreeks via hun kantoor uitvoeren. De taxateur kan zijn eigen courtage hiervoor vaststellen, het is immers een maatwerk-taxatie. Wij kunnen voor u de eerste contacten leggen. Vraagt u naar de mogelijkheden.

 

 Hoe lang moet ik op het rapport wachten?

Uw rapport wordt, zo mogelijk, binnen 48 uur na de schouw uitgewerkt. Onze taxateurs zijn echter wel afhankelijk van derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kadastrale recherche, informatie van de gemeente en controle van het NWWI of de mogelijkheid om direct een afspraak te maken met de verkoper van uw nieuwe woning t.b.v. de schouw. Dit kunnen vertragende factoren zijn. Mocht zich echter een vertraging voordoen zullen onze taxateurs u hierover direct informeren. Wij proberen een aanlevertermijn van uw rapport van maximaal vier werkdagen na de schouw te garanderen.

 

Binnen welke termijn moet ik de nota voldoen?

In onze voorwaarden en tarieven hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen. De taxateur zal u rechtstreeks, samen met uw taxatierapport, de courtagenota zenden.

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om hiervan af te wijken. Zo bestaat er bijvoorbeeld een mogelijkheid om onze courtagenota per hypotheekaktedatum via de notaris uit uw naam te laten betalen. Aan deze service zijn extra kosten verbonden. Neem contact met ons op als u voor deze service in aanmerking wilt komen of check onze voorwaarden en tarieven.

 

Kan ik ook buiten Haaglanden een taxatie laten uitvoeren?

Nee, helaas kan dit niet. Onze taxateurs taxeren uitsluitend in het gebied waar zij ook hun vaktest hebben afgelegd. Dit om de hoogst mogelijke kwaliteit van het taxatierapport te waarborgen. Plaatselijke bekendheid van de taxateur is bijzonder belangrijk om tot een goed en gefundeerd waardeoordeel te komen. NVM Taxateurs Haaglanden taxeert in Den Haag, Loosduinen, Scheveningen, Wassenaar, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam en Voorburg.

 

Hoeveel taxatierapporten zal ik ontvangen?

Wanneer u gekozen hebt voor een NWWI taxatierapport is het originele rapport slechts in te zien via het NWWI. U ontvangt van de taxateur hiervoor een inlogcode. Het NWWI zorgt tevens voor distributie van het rapport naar alle -bij hen bekende- belanghebbende partijen. 

Als u niet voor een gevalideerd taxatierapport gekozen hebt, ontvangt U het taxatierapport digitaal in PDF-formaat per e-mail. Van ieder rapport bestaat immers één origineel exemplaar. Het is dus niet mogelijk om meerdere "originelen" te vervaardigen en te versturen. Wel kunnen wij u, als u dit wenst, een kopie van het rapport, bijvoorbeeld per post verzenden. Dat zal een uittreksel van het volledig rapport zijn. Aan deze service zijn echter extra kosten verbonden. Wanneer u voor deze service in aanmerking wilt komen, neemt u contact met ons op voordat u ons de taxatieopdracht geeft.

 

Kan ik na ontvangst van een rapport nog wijzigingen doorgeven?

Aanvullingen, wijzigingen, veranderingen en allonge's kunnen, in principe, ook na afgifte van een rapport worden toegevoegd/doorgevoerd. Neem in dit geval contact op met de taxateur die in het rapport is vermeld. Houdt u wel rekening met het feit dat aan deze service extra kosten zijn verbonden. Het is verstandig om alle aanpassingen/aanvullingen in een keer door te geven om kosten te beperken. De kosten -welke per wijziging- in rekening gebracht zullen worden, bedragen minimaal € 125,00 inclusief wettelijk verschuldigde btw. Dit geldt tevens voor motiveringen en/of wijzigingen welke hypotheeknemers (uw hypotheekbank) achteraf kunnen verlangen.

Wanneer u een ander type taxatierapport nodig heeft zal een nieuw taxatierapport opgesteld moeten worden. Op de nota voor het tweede rapport kan geen korting of tegemoetkoming gegeven worden. 

 

Kan ik een NWWI taxatierapport ontvangen? 

Ja, dat kan. Er zijn echter wel extra kosten aan dit rapport verbonden. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) brengt bij de taxateur € 51,97  in rekening. Gezien het scherpe taxatietarief welke wij aanbieden zijn wij genoodzaakt de kosten ten behoeve van het NWWI door te berekenen. 

 

Waarom moet ik een kopie legitimatie aan de taxateur geven?

De Nederlandse wet stelt dat de taxateur een kopie van uw legitimatie in zijn dossier dient te hebben. Taxateurs krijgen met regelmaat controles van het bevoegd orgaan dat de dossiers van de taxateurs controleert op compleetheid en wettelijk gestelde eisen.

           Voorbeeld van ID kaart/Paspoort                                                         Voorbeeld van rijbewijs

  Wordt het taxatierapport door alle hypotheekbanken geaccepteerd?

Onze taxatierapporten worden door alle hypotheekbanken geaccepteerd, echter geldgevers zijn vrij hun acceptatiecriteria aan te passen. Daarom adviseren wij u voor u op deze site een taxatieopdracht geeft de acceptatiecriteria van de door u beoogde hypotheekbank te controleren op acceptatie van het taxatierapport dat NVM Taxateurs Haaglanden voor u opstelt.

 

En als mijn vraag niet in deze FAQ voorkomt?

Het antwoord op vrijwel al uw vragen vindt u in onze voorwaarden en tarieven. Hierin zijn ook specifieke aanvullingen op de hierboven gegeven antwoorden te vinden.