=

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het cookiebeleid van NVM Taxateurs Haaglanden.

Recht op het doel af

Wat gebeurt er nadat u uw taxatieopdracht geeft?

U hebt een taxatierapport nodig. Wij hebben gemerkt dat een goede uitleg over het taxatietraject positief is.

Op onze pagina taxatieopdracht stellen wij een paar vragen over u als opdrachtgever en over de woning die getaxeerd moet worden. Als het formulier compleet is verzend u het. Vanuit onze backoffice sturen wij u per email een bevestiging van ontvangst met verwijzing naar uw wettelijke bedenktijd. Soms is 14 dagen een lange periode om te wachten op uw taxatierapport, daarom beschrijven wij hoe u, conform de wet, van uw bedenktijd af kunt zien. Hoe lang dit duurt? Meestal wordt de wachttijd door de opdrachtgever opgerekt.

Wat gebeurt er nadat u ons uw definitieve taxatieopdracht gegeven hebt? De collega’s van onze backoffice nemen contact op met de sleutelhouder van de te taxeren woning en maken/plannen de inspectieafspraak voor de taxateur.

U krijgt van ons een bevestiging van de gemaakte inspectieafspraak -die in de regel binnen een dag of twee plaatsvindt- met de opdrachtvoorwaarden welke wij geparafeerd en ondertekend op tijd van u terugkrijgen.

Tijdens de inspectie zal de taxateur uw woning opnemen. Zij/hij maakt aantekeningen -beschrijving van uw huis-, neemt de maten (en in sommige situaties kan zij/hij volstaan met controleren van gegevens die beschikbaar zijn) en van elke ruimte worden foto’s gemaakt. Verschillende hiervan worden in uw taxatierapport opgenomen.

Na de inspectie zal de taxateur uw taxatierapport meestal binnen 48 uur uitwerken. Wanneer er voor u van belang zijnde vorderingen in uw taxatieopdracht zijn wordt u daar door de taxateur van op de hoogte gesteld.

Zodra de taxateur uw taxatierapport uitgewerkt heeft wordt het of aan een andere ter zake kundige taxateur voor de plausibiliteitstoets gezonden, of als u voor validatie gekozen hebt aan het validerend instituut. Meestal neemt dit een dag tijd in beslag. Nadat de plausibiliteitsverklaring of validatie verworven is zal uw taxatierapport per email aan u gezonden worden. Bij NWWI taxatierapporten ontvangt u een toegangscode van de taxateur. In de email met uw taxatierapport ontvangt u ook de taxatienota aan. Deze zal u binnen twee weken aan de taxateur voldoen.

 

 

De overige FAQ's vindt u op de overzichtspagina van veel gestelde vragen.